הדמיות למגזין דומוס העולמי

טוטם יצרה עבור "אדום אדריכלים" הדמיות לבית ספר ומעון יום, אשר הופיעו במגזין דומוס היוקרתי. התכנון מציע ניצול עתודות קרקע מעטות בישובים צפופי אוכלוסין על מנת לספק חללי מפגש שיחזקו את הקשר בין האדם, למקום ולקהילה. נוצר שילוב של הפרויקט במרחב העירוני תוך מיקום החזיתות על קו הרחוב ועיצוב חללים שונים לשימוש מגוון.