הדמיות למתחם תנופורט

מתחם "תנופורט" בחדרה מציע שכונת מגורים סביב פארק שכונתי ותעסוקתי. הוא מתוכנן במקום בעל חשיבות אורבנית לעיר מצפון, בממשק לציר הכניסה לעיר ובסמוך לתחנת הרכבת. מההדמיות ניתן לראות כי שכונת המגורים כוללת מגוון מבנים "מלווי רחוב" בממשק עם הרחוב הגובל מצפון. כמו כן, מוצעת קומת מסחר במפלס רחוב ומקבץ מבני מגורים גבוהים בדרום. בממשק עם ציר הכניסה לעיר מתוכנן מתחם תעסוקתי, הכולל שני מבנים גבוהים, מסחר ומרחב ציבורי במפלס רחוב.

תכנון: ערן מבל אדריכלים.