הדמיות לרחוב הנביאים בירושלים

עיריית ירושלים, באמצעות חברת עדן לקחה על עצמה את פרויקט שיקום רחוב הנביאים בירושלים.

הפרויקט, שמשרד אדריכלות הנוף מילר בלום אמון על תכנונו, מבקש להחיות ולשקם את רחוב הנביאים תוך הדגשת הפן ההיסטורי והאדריכלי הייחודי שלו.

המרחב הציבורי יעבור הסדרה והנגשה בדגש על מתן עדיפות להולכי הרגל, תוך גיבוש שפת רחוב מקומית וייחודית.

שפת רחוב זו, תקשר בין המפגשים השונים לאורך ציר הזמן והמקום. את התוצאה אפשר לראות במקבץ ההדמיות שהכין סטודיו טוטם.

לחצו כאן, על מנת לקבל ללמוד עוד על הפרויקט.