הדמיות לשכונה בישוב קדומים

קדומים: כך יוצרים הדמיה לטובת שיתוף הציבור בתוכנית אב לפיתוח יישובי

היישוב קדומים חרט על דגלו חזון ל"חיזוק, התחדשות וגידול משמעותי של קהילת קדומים, על ידי פיתוח מואץ והרחבה משמעותית של היישוב, כחלק מחזון ביסוס האחיזה היהודית בשומרון".

מכאן צמחה לה תוכנית האב ליישוב, שמטרתה להפוך את קדומים למרכז החדש של מערב השומרון, תוך שימור האווירה הקהילתית.

ההדמיות, באדיבות חברת טוטם, נועדו לשקף לתושבים את שטח התוכנית, במסגרת הליך שיתוף הציבור שמקדמת הרשות המקומית לקידום תוכנית האב.

בשלב הבא התוכנית מדברת על הקמת שכונות חדשות.

השכונות יכללו אלפי יח"ד, מוסדות ציבור וחינוך, מרכזי בילוי, מסחר, תעסוקה, מלונאות ותיירות, לצד פתרונות תחבורתיים ופיתוח שטחים ירוקים.