הדמיות מחשב לפרויקט מגורים בתכנון מייזליץ כסיף אדריכלים

פרויקט של קבוצת רכישה בניהול קבוצת גיא ועידן מרגולין

טוטם יצרה הדמיות תלת מימד לפרויקט בית מגורים עבור קבוצת רכישה בניהול קבוצת גיא ועידן מרגולין. עוד פרויקט הממחיש את יכולותיהם המגוונות והעדכניות של משרד האדריכלים מייזליץ כסיף.