הדמיות ממוחשבות לפרויקט "ציהתל"י ביפו

הדמיות מבית טוטם לפרויקט של דונסקי צפנת אדריכלים

בסטודיו טוטם יצרו הדמיות מ-2 זויות מבט, עבור פרויקט מגורים בעיצוב עדכני ביפו. לפרויקט 2 חזיתות הנראות מהרחוב ודירות בגדלים שונים בעלות אופי ייחודי. הפרויקט ממוקם במרכז יפו, בסמוך לשדרות ירושלים, יזמה את הפרויקט "קבוצת חדיף", בעיצובם ותכנונם של "דונסקי צפנת אדריכלים".