הדמיות תלת-מימד למכרז של רשות שדות התעופה

הדמיות מחשב מבית טוטם עבור פרויקט בתכנון KKE- קולקר קולקר אפשטיין אדריכלים: מכרז לתכנון בניין הנהלת רשות שדות התעופה, מבנה משרדים 13,500 מ"ר. מה שמייחד את התכנון, הוא השימוש החדשני במערכת תאים פוטו-וולטאים בכל חזיתות הבניין ובגג: תאים שקולטים אנרגיה מהשמש והבניין מייצר אנרגיה לשימוש עצמי. פרויקט זה הוא אחד מהפרויקטים שמתכנן המשרד עבור רשות שדות התעופה כחלק מהרחבת נתב"ג.