הדמיית מחשב לפרויקט ישכון /כובשים של חברת ידר

הדמיה ממוחשבת לבניין בתכנון מאירה מור אדריכלים, פרויקט של "קבוצת ידר". ביצוע ההדמיה ושתילתה בפינת הרחובות ישכון והכובשים בתל אביב– סטודיו טוטם.