הדמיית מחשב לפרויקט פינוי בינוי בתכנון אדריכלים רני זיס ויובל צפנת

צוות טוטם ביצע הדמיה זו במסגרת שיתוף פעולה נוסף בין האדריכלים רני זיס ויובל צפנת בפרויקט של התחדשות עירונית בתל אביב. התכנון המיוחד נותן מענה אורבאני לממשק העדין שבין רחוב ראשי וסואן לבין רחובות שקטים עם חצרות פנימיות.